ECB raamt ongunstiger economie

De economische vooruitzichten voor de twaalf eurolanden zijn slechter dan de Europese Centrale Bank (ECB) eind vorig jaar nog voorzag. Dit blijkt uit de jongste door de ECB gepubliceerde projecties voor economische groei, inflatie en een aantal andere grootheden.De economische groei zal in 2001 uitkomen op tussen 2,2 procent en 2,8 procent. Dat is gemiddeld 0,6 procentpunt lager dan in december nog werd voorzien. De inflatieprognose is juist verhoogd, met gemiddeld 0,2 procentpunt tot een inflatie van tussen 2,3 procent en 2,7 procent. Ook voor volgend jaar is de groeiprognose verlaagd, met 0,4 procentpunt tot tussen 2,1 en 3,1 procent. De inflatie komt overigens wel iets lager uit dan verwacht.

Uit de projecties blijkt dat de ECB een hogere groei verwacht van de overheidsconsumptie in de eurozone. Hoewel de bank geen uitspraak doet over de verwachte begrotingsposities, wijzen de hogere overheidsuitgaven er, samen met de lagere economische groei op dat de begrotingen van de eurolanden verslechteren ten opzichte van wat eerder werd verwacht. Zowel de netto-export als de investeringen dragen minder bij tot de economische groei.

De lagere groei en hogere inflatie zetten het beleid van de centrale bank onder druk, omdat samen met de noodzaak voor verdere renteverlagingen ook risico's voor de inflatie toenemen. Vorige maand verlaagde de ECB bij verrassing haar leidende rentetarief van 4,75 procent naar 4,5 procent. Diverse bestuursleden van de centrale bank hebben recent gezegd te verwachten dat de daling van inflatie vanaf de huidige piek van 3 procent langer op zich zal laten wachten.

De projecties van de ECB worden gedaan onder de veronderstelling van gelijkblijvende rentetarieven en wisselkoersen. Dit is om te voorkomen dat de centrale bank het eigen monetaire beleid zou voorspellen.