Duitsland bezuinigt, behalve op landbouw

Duitsland zet de bezuinigingswoede voort. Het rood-groene kabinet van bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) heeft de begroting voor 2002 gisteren goedgekeurd. Alle ministeries moeten de broekriem aanhalen. De Groene minister Renate Künast van Consumentenzaken en Landbouw krijgt als een van de weinigen extra geld om een begin te maken met de aangekondigde landbouwhervorming.

Minister Künast krijgt de komende twee jaar in totaal 330 miljoen mark meer voor uitvoering van haar plannen. In 2002 kan ze rekenen op 150 miljoen mark; in 2003 op 180 miljoen mark. Künast had gevraagd om 200 miljoen extra voor volgend jaar.

De Groene minister wil de conventionele landbouw verminderen en het aandeel van de biologische landbouw uitbreiden. Dat betekent minder subsidies voor traditionele boeren en extra steun voor biologische bedrijven.

Minister Hans Eichel (SPD) van Financiën is de Groene minister slechts gedeeltelijk tegemoetgekomen. Wil het kabinet haar doel halen om in 2004 het begrotingstekort te hebben weggewerkt en de staatsschuld van 1.400 miljard mark te verminderen, blijft bezuinigingen het devies. Alleen Consumentenzaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie voor Verkeer en Woningbouw krijgen er het komend jaar meer geld bij. Alle andere ministeries krijgen minder; ook Defensie, dat het met 1,4 procent minder uitgaven moet doen.

In het verkiezingsjaar 2002 ,,kunnen we geen cadeaus uitdelen'', zei Eichel gisteren tijdens zijn toelichting op de begroting voor dat jaar. Daaruit blijkt volgens hem dat het de regering ernst is met bezuinigen. De overheidsuitgaven stijgen licht met 1,6 procent tot 484,7 miljard mark. De stijging is ook toe te schrijven aan extra geld, dat de regering aan pensioenen kwijt is.

De oppositie oefende scherpe kritiek op minister Eichel uit, omdat hij van te optimistische economische veronderstellingen uitgaat. Zo wordt in de begroting gerekend op een economische groei van 2,25 procent en een daling van de werkloosheid tot 3,5 miljoen in 2002.