Doven

In de themabijlage over doven van 7 juni wordt aandacht geschonken aan een aandoening die grote consequenties heeft. Communicatie gaat nu eenmaal grotendeels via geluid en spraak. Een gebrekkig of afwezig gehoor, wat bij een grote groep mensen voorkomt, zal doorgaans voor problemen in het dagelijks leven zorgen. Helaas is bij het deel over de oorzaken van doofheid een onjuistheid geslopen.

Geluidstrillingen gaan inderdaad door de gehoorgang naar het trommelvlies en via de gehoorbeentjes (hamer, aambeeld en stijgbeugel) in het middenoor naar de trilhaartjes in het slakkenhuis. De trillingen worden hier omgezet in zenuwprikkels en gaan via de gehoorzenuw naar de gehoorverwerkingscentra in de hersenen.

De ess*entiële fout die gemaakt wordt, is het onderscheid tussen geleidings- en perceptief gehoorverlies/doofheid. Gehoorverlies met de oorzaak vanaf de gehoorgang tot en met de gehoorbeentjes wordt geleidingsslechthorendheid genoemd. Het gehoorverlies door problemen in het slakkenhuis (en dus ook de trilhaartjes) tot de hersenen is een perceptief gehoorsverlies. Het voorbeeld van hersenvliesontsteking (en bijvoorbeeld ook de veel voorkomende ouderdomsdoofheid) geeft dus een perceptief gehoorverlies, geen geleidingsverlies.

Dit verschil is om verschillende redenen belangrijk. De kwaliteit van het gehoor en spraakverstaan bij een geleidingsverlies is meestal beter dan bij een perceptief verlies bij een gelijke sterkte. Daarbij zijn er grote consequenties voor de behandeling. Een geleidingsgehoorverlies is vaak goed oorzakelijk te behandelen zoals verwijderen van een obstruerende oorsmeerprop, het plaatsen van een trommelvliesbuisje bij langdurig vocht in het middenoor of herstellen van de gehoorbeenketen bij een onderbreking hiervan. Hierbij komt het normale gehoor weer (deels) terug. Bij een perceptief gehoorverlies is een oorzakelijke behandeling echter zeer beperkt mogelijk en is het gehoorverlies meestal permanent. Daarom staat gehoorrevalidatie bij deze groep meer op de voorgrond, vaak door aanpassing van een hoortoestel welke aangeboden geluid versterkt. Gelukkig is recentelijk in Nederland met de beschreven cochlear-implant een goede behandelingsmogelijkheid breder beschikbaar geworden voor zeer slechthorenden en doven met een perceptief gehoorverlies.

    • Kno-Arts I.O
    • M.L.Y.M. Oei