Korthals waarschuwt abortusboot

De artsen op de `abortusboot', die nu op weg is naar Ierland, riskeren een gevangenisstraf van 4,5 jaar als ze voor de Ierse kust zwangerschappen afbreken. Ze beschikken namelijk niet over een vergunning hiertoe van de Nederlandse overheid.

Dit hebben de ministers Borst (Volksgezondheid) en Korthals (Justitie) gisteren tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer verklaard. De bewindslieden gaan er vooralsnog van uit dat de artsen niet tot abortus zullen overgaan en zijn evenmin bereid preventieve maatregelen te nemen.

Het Tweede-Kamerlid Ross-Van Dorp (CDA) had op dat laatste juist aangedrongen bij het kabinet. ,,Ik maak mij grote zorgen over het feit dat er onzorgvuldige abortussen zouden kunnen plaatsvinden'', aldus de CDA'er.

De initiatiefnemers van de abortusboot wilden vrouwen in Ierland, waar abortus alleen onder extreme omstandigheden is toegestaan, in de gelegenheid stellen net buiten de Ierse territoriale wateren hun zwangerschap af te breken. Op een Nederlands schip is hiervoor echter een vergunning nodig van de Nederlandse overheid. Die hebben de betrokken artsen wel aangevraagd maar minister Borst heeft die nog niet verleend. Volgens haar willen de artsen op de boot zich voorlopig beperken tot het verstrekken van informatie.

Tijdens het debat stelde Kamerlid Hermann (GroenLinks) aan het belang van ,,de reproductieve rechten van vrouwen''. Ierland is volgens haar ,,notoir achterstallig als het gaat om seksuele voorlichting''. De Ierse vrouwenorganisatie, stelde Hermann, verdient steun bij ,,het uitbannen van breinaald en de zeepsopspuit'' bij illegale abortus. Zij kreeg bijval van veel linske en liberale Kamerleden.

,,Er is geen precedent voor wat wij gaan doen'', zegt woordvoerster Joke van Kampen van Women on Waves, ,,daarom hebben we tegen de overheid gezegd: waar moeten we aan voldoen? Ze zijn nog bezig om dat uit te zoeken.'' Women on Waves heeft niet overwogen te wachten tot dat is gebeurd, aldus Van Kampen, ,,omdat we naar onze mening niks zullen doen wat tegen de geest van de Nederlandse wet is. Het gaat om een oude wet, en de gevangenisstraf die er in staat is bedoeld voor mensen die te kwader trouw zijn. Ik kan me niet voorstellen dat er een rechter is die ons zal veroordelen.''