JONGERENBLADEN: ZO ZIT DAT / KIJK

Zo Zit Dat is (9-15 jaar) is het kleine broertje van Kijk (15-24 jaar). Zo Zit Dat is bedoeld voor ,,nieuwsgierige jongeren die opgroeien met het vluchtige medium televisie'', aldus uitgever VNU op de site VNU titels. Tachtig procent van de 40.000 Zo Zit Dat-lezers zijn jongens, de rest meisjes.

,,De Kijk-lezer staat positief tegenover uitdagingen en nieuwe mogelijkheden die zijn omgeving hem biedt'', heet het in VNU-marketingtaal. ,,Veel lezers volgen nog het voortgezet onderwijs en oriënteren zich op een vervolgstudie. In deze levensfase zijn zij kritisch, willen veel informatie en willen serieus genomen worden. Ze hebben een bewuste levensstijl en een positief toekomstbeeld.'' Tien procent van de 75.000 Kijk-lezers is vrouwelijk.

Beide bladen staan vol wetenswaardigheden op het gebied van wetenschap, natuur, sport en techniek. Zo Zit Dat verpakt de weetjes op een toegankelijker manier en stopt meer vermaak in de kolommen. Volgens de VNU-strategie vormt het blad het opstapje naar Kijk. De abonnee van Zo Zit Dat wordt meteen lid van een club en krijgt een ledenpas waarmee manifestaties bezocht en speciale aanbiedingen gekocht kunnen worden. ,,Jongens zijn moeilijker te bereiken dan meisjes'', legt uitgever Winnie Moltmaker uit. ,,Meisjes komen in winkels, jongens zijn niet van die shoppers.'' Vandaar dat de VNU-jongensbladenmakers zich nadrukkelijk manifesteren op internet, concerten en scholen.

Moltmaker gelooft niet dat onder jongeren minder gelezen wordt. Sterker, zowel het aantal titels als de oplagen van de jeugd- en jongerenbladen zijn de afgelopen tien jaar gestaag gestegen. Internet blijkt geen bedreiging te zijn voor de intensiteit waarmee het jongensblad wordt gelezen. De binding met de lezer is voor deze bladen van groot belang. De redacties van het 26-jarige Kijk en het 8-jarige Zo Zit Dat organiseren regelmatig ontmoetingen met lezers. En ze worden dagelijks overspoeld met post en e-mail: inlichtingen van populair-wetenschappelijke aard, rectificaties of mededelingen in de trend `jongen vraagt hulp bij spreekbeurt'.

(Montage Wim Lintsen)