Hongarije en EU bereiken doorbraak

Hongarije is de eerste Oost-Europese kandidaat-lidstaat van de Europese Unie die de onderhandelingen met de EU over het politiek gevoelige onderwerp van het vrije verkeer van werknemers met succes heeft afgerond.

De Hongaren bereikten gisteren in Luxemburg overeenstemming met de EU over een overgangsperiode van zeven jaar bij de doorvoering van het vrije verkeer van werknemers. Dat gebeurt op basis van wederkerigheid. In concreto is dus in principe afgesproken dat Hongaren na de toetreding zeven jaar niet vrij in de huidige lidstaten van de EU mogen werken en dat omgekeerd de Hongaarse arbeidsmarkt zeven jaar lang gesloten blijft voor werknemers uit de huidige EU-lidstaten. De overeenstemming werd gisteren in Luxemburg door de EU-commissaris voor de uitbreiding, Günter Verheugen, bestempeld als ,,een belangrijke doorbraak'' en ,,een exceptioneel resultaat''.

Alle Oost-Europese lidstaten hadden in scherpe termen bezwaar aangetekend tegen de opvattingen van de EU over de zeven jaar durende overgangsperiode, die vooral was afgedwongen door Duitsland en Oostenrijk. Deze landen zijn bang dat hun arbeidsmarkt na de toelating van Oost-Europese lidstaten wordt overspoeld door werkkrachten uit de nieuwe lidstaten in het Oosten.

Hongarije kon niettemin akkoord gaan met de bepaling, omdat de EU instemde met een belangrijke voorwaarde: de beperking op het vrije verkeer van arbeidskrachten zal `flexibel' worden toegepast. In de praktijk betekent dat dat Hongarije op bilaterale basis met EU-lidstaten kan praten over uitzonderingen op de restrictieve bepalingen. Op die manier zouden de restricties op het vrije verkeer van Hongaarse arbeidskrachten wel gelden voor landen als Duitsland en Oostenrijk, maar zouden andere EU-landen hun grenzen wel voor Hongaarse werknemers open kunnen stellen. Zweden en Nederland hebben al besloten de EU-beperkingen op het vrije verkeer van Oost-Europese werkkrachten niet toe te passen – een detail dat gisteren door de Hongaarse premier Viktor Orbán nog even werd vermeld.

Hongarije van zijn kant slaagde erin de onderhandelingen in Luxemburg in een moratorium van zeven jaar op de vrije verkoop van landbouwland af te dwingen, met het argument dat de grondprijzen in Hongarije maar tien procent van de gemiddelde grondprijs in de EU bedragen en vrije verkoop na aansluiting bij de EU tot speculatie zou leiden.