Hermans trekt voorstel IB-groep in

Minister Hermans van Onderwijs heeft gisteren zijn wetsvoorstel over de reorganisatie van de Informatie Beheer Groep (IB-Groep) ingetrokken.

De IB-groep is verantwoordelijk voor de uitvoering van de studiefinanciering. Hermans kan niet instemmen met een wetswijziging van de Kamer, die hem meer bevoegdheden zou geven over de in 1994 verzelfstandigde organisatie. Alleen de VVD was tegen de aanpassing van de wet.

De Kamerleden C. Eurlings (CDA) en P. Rehwinkel (PvdA) noemen het intrekken van de wet onverantwoordelijk. Volgens Eurlings loopt de minister op deze manier willens en wetens het risico dat de problemen bij de IB-Groep blijven bestaan. Rehwinkel noemt Hermans ,,horende blind en ziende doof voor een meerderheid van de Kamer.'' Hermans vindt het `jammer' dat de partijen het niet eens konden worden.

Volgens de minister zou het aannemen van de wet betekenen dat de IB-Groep, die onder andere de studiebeurzen verdeelt, geen zelfstandige organistatie meer zou zijn. In het amendement stond dat minister ieder jaar het langebeleidstermijn van de IB-Groep zou moeten goedkeuren. Volgens Eurlings ontstaat op die manier bij de IB-Groep meer bewustzijn over het te volgen beleid, en kan de minister ook weer verantwoordelijk worden gehouden voor misstanden bij de IB-Groep. Op het moment is de Raad van Toezicht van de IB-Groep verantwoordelijk. Eurlings:,,Alleen door de minister rechtstreeks verantwoordelijk te maken kunnen we NS-achtige toestanden voorkomen.''

De IB-Groep is in 1994 opgericht als opvolger van de informatiseringsbank. De organisatie is onder meer verantwoordelijk voor de uitkering van studiefinaciering en leningen aan studenten.

Sinds 1994 is er veel kritiek op de IB-Groep. Zo zou de telefonische bereikbaar heid zeer te wensen overlaten, en onlangs ging bij een reorganisatie van de software 59 miljoen gulden verloren.

Volgens Eurlings en Rehwinkel is de IB-Groep altijd in een soort schemerfase gebleven. Eurlings: ,,Het is toch heel raar dat als daar 59 miljoen verdwijnt, de politiek niet meer kan doen dan de rekening betalen. Eurlings en Rehwinkel dienden daarom eerder een motie in, waarin Hermans opgeroepen werd weer meer verantwoordelijkheid voor de IB-Groep te nemen.