Bijstelling groeicijfers CPB

De economische groei valt dit jaar met 2,75 procent lager uit dan verwacht. De inflatie en de loonstijgingen komen zowel dit als volgend jaar hoger uit dan eerdere verwachtingen.

Dat blijkt uit nog vertrouwelijke cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) die gisteren aan het kabinet zijn gestuurd. Het planbureau heeft de nieuwe berekeningen gebaseerd op de verslechterende economische situatie en op de afspraken die het kabinet onlangs maakte over extra investeringen in 2001 en 2002 (respectievelijk 6 en 7,9 miljard gulden).

Hoewel nagenoeg alle belangrijke indicatoren slechter uitvallen dan verwacht, hebben de bijstellingen geen gevolgen voor de geplande extra uitgaven van het kabinet, verwacht het CPB. Voor 2002 ziet het planbureau zelfs een extra ruimte van 0,5 miljard. Eerder dit jaar ging het CPB er vanuit dat de economie in 2001 met 3,25 procent zou groeien en in 2002 met 2,75. Nu blijkt dat ook dit jaar de groei 2,75 procent zal bedragen. De lonen zouden oorspronkelijk met respectievelijk 4 en 3,25 procent stijgen. In de nieuwe ramingen gaat het uit van een stijging van 4,25 (2001) en 3,75 (2002) procent.