Begemann zet uitverkoop voort

Investerings- en participatiemaatschappij Begemann, die bezig is zichzelf op te heffen, zet de uitverkoop voort. De participaties in MD Helicopters, Breemars Assurantiën, Begemann Rusland, Asia Euro Gateway Business Company, alsmede vorderingen op RDM en MD Helicopters gaan naar de Belgische Brant. Met Brant werd eerder al overeengekomen dat deze de deelnemingen zou overnemen in Escher Holland, Transys Projects, Mobile Tower Cranes en HMZ Belgium. De totale waarde van de aan Brant te verkopen bezittingen beloopt 84 miljoen gulden. De transactie levert Begemann een verlies op van 8,6 miljoen gulden.