`Abortuswet Italië aanscherpen'

Leden van de nieuwe centrum-rechtse regering in Italië hebben voorgesteld de abortuswet aan te scherpen. Rocco Buttiglione, minister voor Communautair Beleid, wil zwangere vrouwen die besluiten geen abortus te plegen maar het kind beschikbaar te stellen voor adoptie, een jaar lang financiële steun bieden, van ruim duizend gulden per maand. Hij wil ook dat een besluit tot abortus alleen kan worden genomen nadat de vader is gehoord.