Woede over lagere last bedrijven

De voorgestelde verlaging van de vennootschapsbelasting wekt vooral woedende en teleurgestelde reacties. Alleen werkgeversvereniging VNO-NCW en coalitiepartij VVD zijn gematigd positief.

De studiegroep, onder leiding van oud-staatssecretaris Van Rooy, wil het bedrijfsleven via het snoeien in subsidies (zoals de subsidie voor bedrijven die laaggeschoold personeel in dienst nemen) laten meebetalen aan de tariefsverlaging. Kleinere bedrijven kunnen een (forse) verhoging van de energiebelasting tegemoetzien. De lasten als gevolg van de tariefsverlaging komen voornamelijk bij het midden- en kleinbedrijf terecht.

De grootste coalitiepartij, PvdA, laat weinig heel van het rapport. ,,Onevenwichtig'' is het oordeel van Kamerlid Hindriks. Hij plaatst vraagtekens bij de veronderstelling van Van Rooy dat er belastingconcurrentie gaande is in Europa. ,,Die vraag is door het Centraal Planbureau en onderzoekers negatief beantwoord'', aldus Hindriks. Oppositiepartij GroenLinks reageert furieus op de bevindingen van Van Rooy. ,,Een schandalig rapport'', aldus fractiespecialist Vendrik. ,,De subsidie voor lage lonen kan best worden afgeschaft, maar om deze klakkeloos ten gunste te laten komen van het grootbedrijf is ongekend. Het is beter deze subsidie in te zetten voor een extra belastingkorting voor werkenden met een laag inkomen.'' Ook staatssecretaris Bos lijkt voor dit idee te voelen.

Vakcentrale FNV vindt het ,,niet te verteren dat de Nederlandse huishoudens moeten meebetalen aan een verlaging van de vennootschapsbelasting van bedrijven door hogere stroom- en gasprijzen te betalen''. Ook de vakcentrale is verbaasd dat Van Rooy de afdrachtbelasting voor lagere lonen wil afschaffen ten gunste van het bedrijfsleven.

MKB-Nederland, de branchevereniging voor het midden- en kleinbedrijf, is ook woedend. ,,Een gemiddeld metaalbedrijf gaat er met deze voorstellen jaarlijks 15.000 gulden op achteruit'', zegt fiscaal specialist J. Warmerdam van MKB. Het MKB vraagt zich openlijk af ,,wat de waarde van dit rapport is als het zo vol staat met verkeerde conclusies''. Vooral de vrijstelling van het `grote' bedrijfsleven van de energiebelasting is het MKB een doorn in het oog. ,,De 93 grootste energieverbruikers van Nederland hoeven niet mee te betalen aan de verhoging van de energiebelasting, terwijl ze wel profiteren van de verlaging van de vennootschapsbelasting'', aldus Warmerdam.

Wat Kamerlid De Vries (VVD) betreft mag de lastenverlichting voor de bedrijven zelfs groter worden. Zij wil het kabinet aanmoedigen de voorstellen binnen enkele jaren in beleid om te zetten.

RAPPORT VAN ROOY: www.nrc.nl/Doc