Wahid voert weer wijziging door in kabinet

President Wahid van Indonesië, wiens positie wankelt, heeft opnieuw een tussentijdse wijziging aangebracht in zijn kabinet. Minister van Financiën Prijadi Praptosuhardjo moet het veld ruimen. Rizal Ramli, tot vanmorgen coördinerend minister van Economische Zaken, neemt zijn plaats in. Ramli wordt als superminister vervangen door Burhanuddin Abdullah, een hoge functionaris van de Nationale Bank. Een tweede nieuwkomer is Anwar Supriadi, nu nog hoge ambtenaar bij Verbindingen en Telecommunicatie. Hij wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Reorganisatie van het staatsapparaat, die hij overneemt van kabinetssecretaris Marsilam Simanjuntak. Deze werd bij de voorlaatste herschikking van het kabinet, op 1 juni, ook belast met Justitie.

De kleine stoelendans in de financieel-economische sector houdt verband met twee nijpende problemen: de aanpassing van de begroting, die noodzakelijk is geworden door de koersval van de roepia, en de verstoorde verhouding tussen Indonesië en het Internationale Monetaire Fonds (IMF). Het Fonds heeft eind vorig jaar de uitbetaling van periodieke kredieten opgeschort, na meningsverschillen over het gevoerde beleid. Ramli, die de onderhandelingen met het IMF voerde, kan naar verluidt niet langer door een deur met de permanente IMF-vertegenwoordiger in Jakarta, John Dodsworth.