Voedingsmiddelen

Naar aanleiding van de discussie, afgelopen week in NRC Handelsblad, over de oproep van minister Brinkhorst aan supermarkten om te concurreren met veilige voedingsmiddelen, het volgende. De supermarkten hebben gelijk als ze stellen dat voedselveiligheid geen onderwerp van onderlinge concurrentie mag zijn. De consument moet ervan uit kunnen gaan dat de producten veilig zijn als ook thuis het voedsel hygiënisch bewaard en verwerkt wordt. Wat betreft producten van dierlijke oorsprong zou ik willen pleiten voor transparante, internationaal geaccepteerde productievoorschriften op het gebied van diergezondheid, hygiëne, milieu en dierenwelzijn. In de EU is de wetgeving betreffende biologisch geproduceerd voedsel van dierlijke oorsprong op 24 augustus vorig jaar van kracht geworden. Daarom moet het ook mogelijk zijn overeenstemming te bereiken over basisvoorwaarden waaraan de `niet-biologische' productie van vlees, zuivel en eieren moet voldoen.

Transparante productievoorschriften zouden de vrije handel van dierlijke producten kunnen bevorderen zonder oneerlijke concurrentie door middel van exportsubsidies en importtarieven. Door middel van een goed, onafhankelijk, auditsysteem kan worden vastgesteld of het welzijn en de gezondheid van bijvoorbeeld Thaise kippen in orde zijn, of dat Namibisch rundvlees veilig geproduceerd is.

Het is jammer dat de positieve eigenschappen van producten van dierlijke oorsprong (voedingswaarde, eetkwaliteit) zo weinig aandacht krijgen. Hier ligt een kans voor de Nederlandse vleessector. In tegenstelling tot de zuivelsector draait het namelijk bij de vleessector vooral om bulkproductie, die zonder exportsubsidies en importtarieven niet rendabel is. Tot nu toe gebruikte aanduidingen op de producten zeggen niets over de eetkwaliteit van vlees.

Naast basisvoorschriften op het gebied van diergezondheid, hygiëne, milieu en dierenwelzijn zouden producten meer toegevoegde waarde kunnen krijgen door internationale certificering van productiewijze (bijvoorbeeld biologische productie), plaats van productie (traditionele, regionale productie) en eigenschappen van producten (hogere voedingswaarde, gegarandeerde malsheid van vlees, etc.). Op deze wijze kan de consument verzekerd zijn van kwaliteit en zal bereid zijn daar meer voor te betalen.

    • Henk P. Haagsman