Vicuñaproducten

Als importeur van alpaca- en vicuñaproducten las ik met belangstelling het artikel `Vicuña om de nek'(NRC Handelsblad, 5 juni). Helaas staat er een kwalijke fout in: ,,Om de wol te bemachtigen moet het dier worden gedood''. Over vicuñas en hun zo geliefde, maar schaarse wol valt veel interessants te vertellen. In dit verband is echter van belang dat men heden ten dage gebruikmaakt van een systeem van grote netten om de dieren te vangen. Deze netten voorkomen bovendien dat de vicuñas zich verwonden. Nadat de vicuña met de hand geschoren is, wordt hij weer in de natuur vrijgelaten.

    • Directeur Alpaca Joanna
    • Joan Knappert-Rahusen