Universiteit sluit met emeriti contracten

De Universiteit Utrecht wil hoogleraren die met emeritaat gaan, blijven inzetten in onderwijs, onderzoek en het bestuurlijk apparaat. De komende twee jaar zullen faculteitsdecanen bij wijze van proef exitgesprekken voeren met vertrekkende hoogleraren over de taken die ze nog willen verrichten en de financiële vergoeding die daar tegenover staat. Gedacht wordt aan de begeleiding van promovendi en het geven van onderwijs. Afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst voor twee jaar.

Het wetenschappelijk personeel aan de Universiteit Utrecht vergrijst in hoog tempo. Van de ruim vierhonderd oud-hoogleraren, die verbonden waren aan de Universiteit Utrecht, is de helft de afgelopen twee jaar met emeritaat gegaan. In de komende tien jaar verwacht de universiteit dat dertig procent van de ongeveer vijfhonderd professoren met emeritaat gaat. Door contracten af te sluiten, hoopt de universiteit het `zilvergrijs kapitaal' te kunnen blijven benutten.

Uit het zojuist voltooide onderzoek Utrechtse Emeriti. Een sociologische verkenning van emeritus hoogleraar sociologie H. Becker blijkt dat oud-hoogleraren vinden dat de universiteit hen beter kan voorbereiden op het emeritaat. Ze willen onder meer gebruik maken van faciliteiten zoals de universiteitsbibliotheek, een werkplek en een universitair e-mailadres.