Tweede beroep tegen BVD blijft mogelijk

Burgers die van de Binnenlandse Veiligheidsdienst geen inzage krijgen in hun dossier, moeten tegen die beslissing twee keer in beroep kunnen blijven gaan.

Het kabinet wilde een van de twee beroepsmogelijkheden schrappen, maar een meerderheid van de Tweede Kamer verzet zich daartegen. Dit bleek gisteren tijdens de behandeling van de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Wie door zijn dossier wil bladeren, maar daarvoor geen toestemming krijgt van de BVD, kan tegen die beslissing in beroep gaan bij de bestuursrechter en in hoger beroep bij de Raad van State. Per document moet de BVD motiveren waarom geen inzage wordt gegeven. De BVD kan inzage weigeren, om bronnen en werkwijzen geheim te houden. De rechter beoordeelt na lezing van alle stukken of de afwijzing terecht is.

De regelgeving voor inzage in andermans dossier wordt versoepeld. Voortaan mogen ook nabestaanden een verzoek doen tot inzage in het BVD-dossier van een overleden echtgenoot, ouder of kind. Nu is dat onmogelijk.

Na invoering van de nieuwe wet gaat de BVD op in een nieuwe Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Deze zal binnenlandse en buitenlandse taken combineren. De militaire inlichtingendienst (MID) wordt eveneens omgevormd.

Spionage ten behoeve van Nederlandse bedrijven behoort niet tot de taken van de nieuwe organisaties. Onder druk van de Kamer heeft het kabinet een passage over `vitale economische belangen' uit het wetsvoorstel geschrapt.

De nieuwe diensten mogen pas in actie komen, nadat onderzoeksonderwerpen zijn aangewezen door de premier en de ministers van Binnenlandse Zaken en van Defensie. ,,Er kan geen sprake van zijn dat zo maar lukraak naar alles en iedereen onderzoek wordt gedaan'', verklaarde minister De Vries (Binnenlandse Zaken).