Stijging klachten over verzekeraars

Gebrekkige communicatie tussen verzekeraars en consumenten heeft vorig jaar geleid tot een ,,verontrustende'' stijging van het aantal klachten. Dit zei de Ombudsman Schadeverzekering gisteren bij de presentatie van het jaarverslag 2000 van de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen. Nederlanders dienden vorig jaar bij de Ombudsman Verzekeringen en de Raad van Toezicht Verzekeringen in totaal 4.449 schriftelijke klachten in, bijna 500 meer dan een jaar eerder. De klachten gingen onder meer over trage behandeling, het niet beantwoorden van brieven en te late uitkeringen.