Steun Arubaanse gezondheidszorg

Nederland stelt 13,5 miljoen gulden beschikbaar voor verbetering van de gezondheidszorg op Aruba. De projecten waaraan het geld wordt besteed, zijn vastgelegd in een meerjarig investeringsprogramma. Over dat programma bereikten staatssecretaris De Vries (Koninkrijksrelaties) en Arubaans premier Eman vandaag in Den Haag een akkoord. Het programma kent een looptijd tot 2006. In die periode is geld beschikbaar voor de bouw en inrichting van een medisch centrum voor drugsverslaafden, uitbreiding van de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis, voorlichtings- en preventiecampagnes en het ontwikkelen van thuiszorg voor diabetici. Het akkoord past in het beleid dat Nederland de afgelopen jaren voert met Koninkrijkspartner Aruba. Staatssecretaris De Vries wil niet voor elk Arubaans project een handtekening hoeven zetten en sluit daarom meerjarige programma's af.