Raad van State

In het artikel `Europees hof onderzoekt afdeling Raad van State' (6 juni)staat dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gaat onderzoeken of de Afdeling van de Raad van State wel voldoet aan de eis van onafhankelijkheid. Als precedent wordt het Procola-arrest genoemd. In dit arrest oordeelde het hof dat de handelwijze van de Luxemburgse equivalent van de Raad van State in strijd was met de eis van onpartijdigheid uit artikel 6 van het EVRM. Het lijkt me dan ook niet juist te stellen dat het hof onze Raad van State in dit geval aan de eis van onafhankelijkheid (eveneens ex. art. 6 EVRM) zal toetsen. De eis van onafhankelijkheid kent een wezenlijk andere invulling dan de eis van onpartijdigheid door het hof.

    • Pieter Cremers