`Praten met CDA en GroenLinks'

PvdA, CDA en GroenLinks moeten op het niveau van partijvoorzitters de besprekingen openen over een nieuwe regeringscoalitie, zegt Adri Duivesteijn, vice-fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer.

In het vandaag verschenen CDA-magazine zegt Duivesteijn dat zo'n alternatief voor Paars ,,gemeenschapszin'' als uitgangspunt moet hebben en moet afzien van verdere algemene lastenverlichting.

In een eerste reactie zeggen de voorzitters van de PvdA en het CDA de oproep van Duivesteijn niet over te nemen. PvdA-voorzitter Koole vindt het ,,veel te vroeg'' voor een verkenning van mogelijke coalities. ,,De PvdA moet nu eerst zelf duidelijk maken waar ze staat en een duidelijk geprofileerd verkiezingsprogramma opstellen'', aldus Koole. CDA-voorzitter Van Rij zegt dat hij ,,regelmatig formeel en informeel'' met alle partijvoorzitters spreekt. Hij ziet geen aanleiding voor aparte gesprekken met de voorzitters van de PvdA en GroenLinks. GroenLinks-voorzitter De Rijk staat ,,in beginsel positief'' tegenover de oproep.

Een gesprek met de VVD over een voortzetting van Paars heeft volgens Duivesteijn `weinig zin': ,,De VVD staat in ideologische zin vér van ons af.'' De PvdA'er zegt dat Paars daardoor een kabinet zonder ideologische grondslag is: ,,De gemeenschap als entiteit is binnen Paars geen expliciet uitgangspunt.'' Met CDA en GroenLinks gaat dat beter, meent Duivesteijn, al voorziet hij dat ethisch-medische kwesties, wegens vergaande meningsverschillen, beter buiten een regeerakkoord kunnen blijven.

Duivesteijn, die al eerder pleitte voor een `sociaal-progressieve coalitie' maar daarvoor bij de rest van de partijtop geen openlijke steun heeft verworven, wil D66 in ieder geval buiten zo'n coalitie houden: ,,D66 vertegenwoordigt geen hoofdstroming in de politiek.''

De PvdA'er bepleit over deze coalitie openbare debatten te organiseren in De Balie of de Rode Hoed in Amsterdam. Overigens acht hij een voortzetting van Paars na de verkiezingen ,,het meest waarschijnlijk''.

Voorzitter De Rijk van GroenLinks, die minder afwachtend reageert dan haar collega's van PvdA en CDA, vindt wel dat eventuele gesprekken niet alleen over ideologisch bepaalde thema's moeten gaan. De Rijk zou nadrukkelijk ook het financieel en sociaal-economisch beleid en kwesties rondom migranten en asielzoekers willen bespreken.