Perzisch aardewerk

`De omvangrijkste collectie Perzisch aardewerk van ons land': zo wordt in een artikel in NRC Handelsblad van 28 mei gesproken over de privé-collectie aardewerk uit Perzië (het huidige Iran), die onlangs werd verworven door het Nationaal Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden.

Hoewel het Princessehof met deze verwerving ongetwijfeld een indrukwekkende collectie Perzisch aardewerk (250 stuks) in huis heeft gehaald, bevindt Nederlands grootste verzameling Perzisch aardewerk (1.100 stuks) zich in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Reeds in 1877 werden de eerste kunst- en gebruiksvoorwerpen uit het pre-islamitisch Iran (4500 v.Chr- 7de eeuw na Chr.) opgenomen in de inventaris van het Rijksmuseum van Oudheden.

In de twintigste eeuw breidde de verzameling zich uit door schenkingen en aankopen tot ruim 3.600 voorwerpen, waaronder meer dan 1.100 stuks aardewerk. De belangrijkste verwervingen zijn het legaat bestaande uit gouden en zilveren sieraden en zegels van dr. H.M.E. Schürmann uit Den Haag, de internationaal befaamde collectie Iraanse oudheden van de heer J. van Lier in 1982 en een collectie aardewerk, aangekocht dankzij bijdragen van de Stichting Rembrandt en de Reuvens Stichting. De collectie uit het oude Iran in het Rijksmuseum van Oudheden kent inmiddels een meer dan honderdjarige geschiedenis. Een deel van de collectie staat momenteel opgesteld in de geheel vernieuwde presentatie `Nabije Oosten' in het museum.

    • Renée Magendans
    • Dir. Rijksmuseum van Oudheden