Legende 2

Het aardige aan een goede krant is dat men er zoveel verschillende opinies over eenzelfde onderwerp kan aantreffen. Bijvoorbeeld de bijdragen van E.J. Bomhoff en P. Borst in de krant van 2 juni. In dit geval kan ik me het beste vinden in het betoog van Bomhoff die zich verzet tegen het wegwerken van wonderlijke gebeurtenissen in de bijbel.

De reden voor dat wegwerken door mensen als Ter Linden en Kuitert is wellicht een gevolg van hun huiver om de realiteit van paranormale verschijnselen te accepteren. Toch is het een feit dat die al sinds mensenheugenis voorkomen en dat gaat door tot op de dag van vandaag. Wel vaak moeilijk controleerbaar maar een pertinent en goed gedocumenteerd voorbeeld vormen de readings van Edgar Cayce die leefde van 1877 tot 1945. Die readings zijn als zodanig al wonderen, maar het aardige is dat er in die readings ook veel informatie is te vinden over de bijbelse wonderen en over tal van bijbelse figuren.

Voor wie meer wil weten, het internetadres is:

www.edgarcayce.org.

    • H.C. Botma