Legende 1

Ds. Ter Linden (NRC Handelsblad, 14 april en 19 mei) meent dat het voor een modern en toekomstige gelovige de enige weg is in de verhalen over opstanding en hemelvaart van Christus zoiets als een legende te zien. Maar is dit werkelijk de enige weg?

Een eigenschap van wonderen is, dat zij onafhankelijk zijn van stoffelijke wetten en daarom onvoorspelbaar zijn. Zij zijn ongrijpbaar voor de wetenschappelijke methode, die herhaalbare bewijzen vraagt. Daarom is het even wetenschappelijk te geloven in wonderen als er niet in te geloven. Men kan moeite hebben met geloven dat Christus werkelijk is opgestaan, omdat men dat niet begrijpt, maar dat dwingt ons niet dat geloof te verwerpen. Er zijn andere wegen, maar die moet ieder voor zichzelf ontdekken. Daarbij kan het een hulp zijn te bedenken dat, als God werkelijk de Schepper is van hemel en aarde (de stof), Hij dan ook in staat is de stoffelijke wetten buiten werking te stellen, zodat wat ons onmogelijk lijkt, mogelijk moet zijn bij God.

    • K.F. Gunning