Lager resultaat voor Dordtsche

Dordtsche Petroleum heeft vorig jaar een nettoresultaat behaald van 422,3 miljoen gulden, tegen 505,4 miljoen gulden in 1999. Dordtsche Petroleum was tot vorig jaar bekend als houdstermaatschappij van aandelen Koninklijke Olie. Het werd overgenomen door de private bank Veer Palthe Voûte, onderdeel van de Duitse Dresdner Bank. Dordtsche is sinds de ontmanteling een onderneming zonder bedrijfsmatige activiteiten, die vooral teert op rente-inkomsten.