Hoop in de Haarlemmermeer

Schiphol moet vóór Frankfurt naar de beurs, zo bezwoer topman Gerlach Cerfontaine in maart. ,,Anders zetten de Duitsers de trend, de prijs, en hollen wij er achteraan.'' Nu Frankfurt gisteren tóch de eerste was, blijkt dat Cerfontaines diagnose juist was, maar zijn conclusie niet.

De Duitsers zetten inderdaad de trend en de prijs. Maar ongelukkig kan de Schiphol-topman daar niet mee zijn.

Om met de prijs te beginnen: de 3,15 miljard euro marktwaarde die `Fraport' met zijn introductie op 35 euro per aandeel realiseerde, impliceert een gunstige waardering. Losgelaten op de (iets hogere, maar nog wat onzekere) winst van Schiphol, wijst het in het beursklimaat van nu op een waarde voor de Nederlandse luchthaven van tussen de zes en zeven miljard gulden.

De trend die Frankfurt zet is ook gunstig. Het risico voor beleggers bij het investeren in een luchthaven zit hem vooral in de politieke onzekerheid rond de expansie van het bedrijf. Die onzekerheid kan de marktwaarde drukken. Maar Frankfurt heeft zo mogelijk nog meer last van maatschappelijke en politieke weerstand tegen uitbreiding dan Schiphol zelf. Bij de Duitse beursgang lieten beleggers zich daar echter weinig aan gelegen liggen. De introductie van Fraport was 8,5 maal overtekend. En de prijs van het aandeel werd hoogmoedig geprikt in de bovenste helft van de range van 32 tot 37 euro die door het begeleidende bankensyndicaat was voorgenomen.

Werpt de dalende koers van Fraport op 33,71 euro vanmorgen – een kleine 4 procent onder de introductieprijs van 35 euro – dan geen kleine schaduw over de beursgang? Dat ligt er aan hoe je het bekijkt. Het begeleidende bankensyndicaat had er makkelijk voor kunnen kiezen om met koerssteun het aandeel op de introductiepijs te houden. Doorgaans gaat die steun echter ten koste van de extra geplaatste aandelen, de zogenoemde green shoe. Fraport heeft er kennelijk voor gekozen het extra kapitaal van 119 miljoen euro uit de green shoe volledig op te halen, en een koersdeukje voor lief te nemen.

Nog meer goed nieuws? Ja, maar dan voor de critici van hoge beloningen van de Nederlandse topbestuurders die hun salaris de laatste jaren hebben opgehoogd naar wat internationaal `marktconform' zou zijn.

Uit het Fraport-prospectus blijkt dat de vijf Duitse bestuurders samen 2.693.000 mark verdienen – elk gemiddeld 6 ton (in guldens). Dat verhoudt zich prima tot de huidige beloning van de Schiphol-top, die dus niet opwaarts hoeft te worden aangepast.

    • Maarten Schinkel