Eurotop 1997

In de mediarubriek van 7 juni reageert Anna Visser op mijn uitspraak in HP/De Tijd dat tijdens de Eurotop in 1997 in Amsterdam de Nederlandse overheid geschiedenis schreef door 800 mensen preventief op te pakken. Volgens Visser waren dat er 371. Echter, bronnen wijzen uit dat dat aantal onjuist is. Op 20 juni 1997 schreef toenmalig hoofdofficier Vrakking aan de minister van Jusititie dat 803 mensen waren aangehouden tijdens de Eurotop. Het ging daarbij volgens hem om een groep van circa 200 Italianen die aan een werklozen-demonstratie wilde deelnemen, een groep van 382 betogers die een dag later bij het kraakpand Vrankrijk werden aangehouden en 160 mensen die bij een zogenoemde Jubeldemonstratie waren opgepakt. De rechter en de Nationale Ombudsman hebben deze aanhoudingen later als onrechtmatig bestempeld.

    • Rene Danen
    • de Groenen
    • Raadslid Amsterdam Anders