Europa haalt doelen Kyoto met gemak

De Europese Unie kan volgens Eurocommissaris Margot Wallström (Milieu) de doelstellingen van Kyoto halen zonder de Europese economie met onredelijke kosten op te zadelen.

Wallström zei dat gisteren bij een presentatie van een nieuw rapport over klimaatverandering dat is opgesteld door de European Climate Change Programme (ECCP). Daarin werken EU-experts, het bedrijfsleven en non-gouvernementele organisaties samen aan voorstellen voor een reductie van de uitstoot van broeikasgassen. ,,Zelfs als we alle onderzochte maatregelen maar ten dele doorvoeren, halen we `Kyoto' al'', zei Wallström, ,,Nu moeten we de politieke wil aan de dag leggen om de noodzakelijke initiatieven te nemen''. Volgens een medewerkster van Wallström kost het de Unie 3,7 miljard euro per jaar om de doelstellingen van `Kyoto' te halen.

Donderdag spreken de Europese regeringsleiders in Gotenburg met de Amerikaanse president George Bush over klimaatverandering. Bush vindt dat de doelstellingen van het Kyoto Protocol de Amerikaanse economie schaden.

,,Het rapport is belangrijk voor deze onderhandelingen, want het verhoogt de Europese geloofwaardigheid'', aldus Wallström. ,,Wij tonen dat we actie ondernemen en kúnnen ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Nu is bewezen dat we niet maar wat zeggen, zoals sommigen ons verwijten''. Op Bush' voorstel om de verplichtingen van Kyoto te vervangen door vrijwillige uitstootbeperkende maatregelen, zei Wallström: ,,Ik heb niets tegen vrijwillige maatregelen. Maar dat is niet genoeg''.

De Nederlandse minister Jan Pronk (Milieu) rekent als voorzitter van de klimaatconferentie niet meer op de instemming van de VS. ,,De opvattingen van de VS wijken daarvoor te veel af van de onze'', zei Pronk gisteren tijdens een toelichting op zijn laatste voorstel waarmee hij de eind vorig jaar in Den Haag mislukte klimaatconferentie alsnog tot een positief einde hoopt te brengen.

Belangrijk element in Pronks aanvullingen is de uitzonderingspositie voor Japan. Dat land mag als enige de CO2-opname door bossen voor honderd procent aftrekken van de vereiste reductie. Voor andere landen geldt dat hun bossen goed zijn voor de helft van de vermindering. Pronk noemde het van groot belang om Japan ,,binnen boord te houden''. Ook Wallström vindt dat belangrijk. ,,Als we Japan aan boord willen houden, moeten we flexibiliteit tonen'', aldus de Eurocommissaris.