EU: informatie naar werknemers

Ministers van Sociale Zaken in de Europese Unie hebben gisteren in Luxemburg na enkele jaren van onderhandelen overeenstemming bereikt over een EU-richtlijn die bedrijven verplicht hun werknemers systematisch te informeren en consulteren. De richtlijn vloeit voort uit het debat dat in 1997 ontstond na de plotselinge sluiting van de Renault-fabrieken in het Belgische Vilvoorde, waarbij enkele duizenden werknemers door de Franse directie op straat werden gezet.

Groot-Brittannië en Ierland, die zich lange tijd tegen Europese regelgeving op dit punt hadden verzet, krijgen een extra lange overgangstermijn die, afhankelijk van de omvang van de ondernemingen, oploopt tot zeven jaar. In alle lidstaten moet de richtlijn na drie jaar zijn omgezet in nationale wetgeving voor bedrijven van ten minste 150 werknemers. De recente ontslagen bij Europese vestigingen van het Franse Danone en het Britse Marks & Spencer brachten de discussie over de richtlijn in een stroomversnelling.

Europees Commissaris Anna Diamantopolou (Sociale Zaken) sprak van een ,,belangrijk politiek moment'' voor het sociaal beleid in de EU. Zij wees ook op het gisteren bereike akkoord over een richtlijn over een maximum voor geluid (87 decibel) in alle bedrijfssectoren, waaraan werknemers mogen worden blootgesteld. Daarnaast werd een akkoord bereikt over gelijke behandeling van mannen en vrouwen en ongewenste intimiteiten in bedrijven. Een onderdeel is het recht van vaders op vaderschapsverlof.