Duitsland beëindigt productie kernenergie

Over circa twintig jaar sluit de laatste kerncentrale in Duitsland. De Duitse regering is dit gisteren overeengekomen met vertegenwoordigers van de energiebedrijven in het land. Volgens de regeringspartijen SPD en Groenen is het een mijlpaal in het Duitse energiebeleid.

In de overeenkomst is vastgelegd dat de kerncentrales nog 2600 kilowattuur mogen produceren. Nieuwe centrales mogen niet meer worden gebouwd. In de praktijk betekent dit dat de maximale levensduur van de bestaande kerncentrales zo'n 32 jaar bedraagt; de laatste van de 19 actieve kerncentrales in Duitsland gaat dan rond 2021 dicht.

Voorts zijn de beide partijen overeengekomen dat na 2005 geen radioactief materiaal meer mag worden opgewerkt. Centrales moeten tijdelijke depots bouwen, waar ze het kernafval moeten opslaan tot de bouw van zogeheten einddepots gereed is.

Ten slotte hebben de energiebedrijven zich verplicht hun risicodekking te vertienvoudigen tot 2,5 miljard euro. De komende dagen verwerkt milieuminister Trittin deze punten in een wetsvoorstel, dat nog dit jaar in de Bondsdag wordt behandeld.

Bondskanselier Gerhard Schröder juichte het gisteren gesloten akkoord toe, waarmee een ,,belangrijk hervormingsproject'' wordt afgesloten. Schröder onderstreepte het belang van een rendabele en milieuvriendelijke energievoorziening. De energiebedrijven waren minder enthousiast, maar beschouwen de overeenkomst als een ,,draaglijk compromis''.

Angela Merkel, voorzitter van oppositiepartij CDU, verklaarde dat haar partij zich niet gehouden voelt aan het akkoord, mocht de CDU volgend jaar de verkiezingen winnen.

Milieuactivisten vinden de termijn van 32 jaar veel te lang. Uit protest hadden actievoerders van Greenpeace voor de partijbureaus van de SPD en de Groenen een monument van radioactief besmette grond opgericht.