De agenda van Bush

De Amerikaanse president George Bush wil zich tijdens zijn eerste Europa-reis de komende dagen vooral opwerpen als ,,een loyale en betrouwbare vriend'', zo zei hij gisteren, kort voor zijn vertrek uit Washington, tegen verslaggevers van Europese media. Tijdens de vijfdaagse trip draait het vooral om de volgende onderwerpen:

Vandaag (Madrid) wil Bush de betrekkingen met de regering-Aznar aanhalen. Van Spaanse zijde zal worden aangedrongen op continuering van de twee Amerikaanse bases Rota (bij Cadíz) en Morón de la Frontera, waar 3.000 militairen zijn gestationeerd. Spanje wil ook versoepeling van de handelsrelaties met Latijns-Amerika, waaronder Cuba, bespreken.

Morgen (Brussel) ontmoet Bush zijn NAVO-bondgenoten, met wie hij nog eens over zal doen wat zijn Defensie-minister Rumsfeld daar vorige week al besprak: het plan voor een anti-raketschild tegen aanvallen door `schurkenstaten' als Irak en Noord-Korea en het voornemen het ABM-verdrag uit 1972 met Rusland over wapenbeheersing op te zeggen. De meeste Europese bondgenoten toonden zich aanvankelijk onaangenaam verrast door deze Amerikaanse Alleingang.

Donderdag (Gotenburg) heeft aan de vooravond van de reguliere Europese top een ontmoeting plaats tussen Bush en de regeringsleiders en staatshoofden van de vijftien lidstaten van de Europese Unie. Het overleg spitst zich toe op het door Bush eenzijdig `dood' verklaarde Kyoto-protocol (over beperking van vervuiling en opwarming van de aarde), belemmeringen in het transatlantische handelsverkeer (Europa weert Amerikaans `hormoonvlees'; de VS dreigen de invoer van staal uit Europa te beperken) en de coördinatie van het Amerikaanse en Europese buitenlandse beleid (in het bijzonder op de Balkan en in het Midden-Oosten).

Vrijdag (Warschau) voert Bush besprekingen met de Poolse president Kwasniewski en premier Buzek, onder andere over de recente toetreding van het voormalige Oostblokland tot de NAVO. Op de universiteit van Warschau belicht Bush in een toespraak zijn kijk op de toekomstige betrekkingen tussen de VS en Europa.

Zaterdag heeft in de Sloveense hoofdstad Ljubljana de eerste persoonlijke ontmoeting plaats tussen Bush en de Russische president Vladimir Poetin. Belangrijkste gepreksthema's zijn de Russische zorgen over Bush' anti-raketschild en diens plan voor modificatie het gezamenlijke ABM-verdrag over wapenbeheersing. Moskou beschouwt de oostwaartse uitbreiding van de NAVO als directe beïnvloeding van vitale Russische belangen en verlangt daarover op voet van gelijkwaardigheid overleg met het bondgenootschap. In Ljubljana spreekt Bush ook met president Kucan en premier Drnovšek van Slovenië.