Bush naar Europa

[...]Europa en de Verenigde Staten zijn heden ten dage partners. En ze zullen morgen en de dagen daarna partners blijven. Niet wegens de loop van de gezamenlijke geschiedenis, maar wegens gemeenschappelijke belangen en – inderdaad – gemeenschappelijke waarden.[...]

Het transatlantische partnerschap moet en zal een open, gezond debat voeren over de onderwerpen waarover we verschillend denken. Redelijke mensen kunnen van mening verschillen over de beste benadering voor politieke vraagstukken, zoals de mondiale klimaatsverandering en genetisch gemodificeerd voedsel. We moeten onze verschillen eerlijk naar voren brengen, objectief naar de feiten kijken, en pragmatisch en creatief naar oplossingen zoeken. [...]

Condoleezza Rice, nationaal veiligheidsadviseur van president Bush, in The Los Angeles Times.