Voorspelling

Als ik me ook eens aan een politieke voorspelling mag wagen: de gisteren opgerichte partij Leefbaar Nederland wordt om twee redenen geen succesvolle partij: 1. Leefbaar Nederland zal geen goede lijsttrekker vinden.

2. De Nederlandse kiezers zullen, mede daardoor, op tijd beseffen dat zij al in het leefbaarste land ter wereld wonen.

Wie moet die lijsttrekker worden? Die vraag zweefde gisteren in Hilversum voortdurend boven het oprichtingscongres. Voorzitter Jan Nagel werd er narrig van als de naam van Henk Westbroek in dit verband weer eens viel. Hij wilde niet dat erover gepraat werd.

Mijn theorie is dat Nagel zichzelf nog een kans toedicht op het lijsttrekkerschap. Ga maar na. Welke Bekende Nederlander durft zijn reputatie in het wankele bootje van Leefbaar Nederland te riskeren? Een partij die tot dusver alleen een Partij van de Rancune is gebleken. Pim Fortuyn? Die is te eigengereid voor Nagel. Wiegel zouden ze graag willen hebben, maar ik kan me niet voorstellen dat hij er trek in heeft.

Westbroek? Een vreemd opgefokte man – een projectiel dat zich steeds minder in goede banen laat leiden. De tv-reportage gezien van Zembla met Westbroek en Nagel op werkbezoek op Ameland? Westbroek ontstak in complete razernij toen iemand in de zaal hem een paar vrijmoedige vragen durfde te stellen. Gisteravond in een interview met 7 dagen van de VPRO hetzelfde beeld: Westbroek slaat na enkele kritische vragen op tilt (terwijl Jan Nagel er als een haas vandoor gaat!).

Ik heb gistermiddag aandachtig Westbroek geobserveerd toen een halvegare querulant uit Rotterdam het woord nam. Die man was precies het type rancunelijder dat zich aangetrokken voelt tot partijen als Leefbaar Nederland. Hij was overal tegen: tegen burgers `die worden weggekotst door de structuur van de overheid', tegen de ombudsman `die de belangen van de overheid zwaarder weegt dan die van de burger' en vooral: tegen de belastingdienst `die mij onlangs onrechtvaardig heeft behandeld'.

Westbroek moedigde de man aan. Hij begon méé te kankeren op Haagse baantjesjagers, op de WAO, op ambtelijke arrogantie. ,,Criminelen zijn het!'' onderbrak de Rotterdammer hem juichend, waarop Westbroek zijn tirade vervolgde. De spreekstijl van de leider was minstens zo verontrustend als zijn argumenten: de zinnen kronkelden op den duur als lianen door de zaal, niemand begreep meer waar hij het over had behalve die Rotterdammer dan.

Zou Nagel déze warrige Westbroek nog wel willen als lijsttrekker? Een half jaar geleden zei Westbroek over hem in HP/De Tijd: ,,Wel slim, maar die vind ik geen aardige man. Hij behoort niet tot mijn vriendenkring.'' Dat vergeeft Nagel hem nooit.

Nagel houdt van macht, is rancuneus en wil zich dolgraag wreken op zijn vroegere partij, de PvdA. Hij stond te stralen aan het einde van `zijn' congres. Hij wil blijven stralen. Nagel for president!

    • Frits Abrahams