`Vier dagen op school is even goed als vijf'

Een vierdaagse schoolweek is voor basisschoolleerlingen niet beter of slechter dan de gebruikelijke, vijfdaagse schoolweek. Dat blijkt volgens het vakblad Didaktief & School uit een onderzoek dat het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) uitvoerde voor het ministerie van Onderwijs.

Staatssecretaris van Onderwijs Adelmund stuurt volgende week een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waarin scholen verplicht worden vijf dagen per week in de ochtenduren minimaal drie uur les te geven. Aanleiding voor het voorstel is de commotie die in 1999 ontstond toen een school in Diemen de vierdaagse week invoerde. De rechter verwierp toen een protest van ouders, maar zei wel dat de kortere week alleen als noodmaatregel mocht dienen. Adelmund zei in augustus vorig jaar in deze krant dat alle onderwijsdeskundigen onderschrijven dat vijf dagen les het beste is.

Het ITS heeft de prestaties vergeleken van groep 1 en 2. Respectievelijk achttien en tien procent van de scholen heeft voor die groepen een vierdaagse week. In de hogere groepen zijn er te weinig scholen met een vierdaagse week om de resultaten te vergelijken. Maar uit buitenlandse onderzoek zou blijken dat ook voor oudere leerlingen een vier- of vijfdaagse schoolweek geen verschil maakt.

Onderzoekster Annemarie van Langen zegt in Didaktief & School dat er geen verschillen waren op het gebied van taal- en rekenvaardigheid van de leerlingen van de groepen 1 en 2 met een vierdaagse schoolweek. Ook werkhouding en welbevinden van de kinderen kwamen overeen met leerlingen die vijf dagen school hebben.

Een argument voor Adelmunds voorstel is dat de concentratie in de ochtenduren groter zou zijn. Ook dit wordt door het ITS-rapport niet bevestigd. Leren lezen bijvoorbeeld zou volgens de onderzoekers beter 's middags kunnen worden gedaan, omdat het langetermijngeheugen dan beter werkt. Het ITS-rapport is nog niet openbaar. Het zal samen met het wetsvoorstel naar de Kamer worden gestuurd. Door een misverstand is de inhoud al wel in Didaktief & School verschenen, aldus Van Langen, verder willen zij noch het ministerie commentaar geven.