PvdA wijst deel WAO-voorstel van Donner af

Het inkomen van gedeeltelijk arbeidsongeschikten mag niet na twee jaar terugvallen tot bijstandsniveau. Deze opvatting van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft steun gekregen in het nieuwe Politiek Forum van de partij.

Forumleden, die zaterdag in Nijmegen voor het eerst bijeenkwamen, onderschreven de noodzaak van krachtiger maatregelen om zoveel mogelijk WAO'ers weer aan het werk te helpen. Zij verwierpen echter voorstellen van de commissie-Donner om gedeeltelijk arbeidsongeschikten na twee jaar slechts een bijstandsuitkering te verstrekken.

PvdA-fractieleider Melkert vatte aan het einde van de dag de opvatting van het Forum samen met de woorden: ,,Minder mensen in de WAO, niet minder zekerheid in de WAO, dat is onze inzet.''

Het Forum, dat bestaat uit 112 afgevaardigden van onder meer plaatselijke afdelingen en `Kenniscentra', is dit voorjaar ingesteld om het ledenkader meer invloed te geven op de politieke koers van PvdA-bewindslieden en -parlementariërs. Het Forum kan geen besluiten nemen. Wel kan het `zwaarwegende adviezen' geven aan PvdA-politici en vragen om uitspraken van het partijcongres.

Het Forum debatteerde zaterdag onder meer over veiligheid in de directe leefomgeving, gedoogbeleid, privatisering en een heffing op bebouwing in open ruimte. Uit een `collecte van ideeën' voor het nieuwe verkiezingsprogram klonk vooral de wens krachtiger milieustandpunten in te nemen, met striktere regels voor de luchtvaart, meer stimulering van biologische landbouw en `duurzame ontwikkeling' van het Waddenzeegebied.

Het eerste Politiek Forum ontwikkelde zich tot een uitwisseling van argumenten, met betrekkelijk weinig rechtstreekse discussie tussen de Forumleden. De debatten waren aanmerkelijk inhoudelijker dan op partijcongressen gebruikelijk is. Discussies op congressen blijven meestal steken in strijd over de teksten van moties en amendementen.