Nederlanders worden lokaal belast in België

Nederlanders die in Nederland werken maar in België wonen zullen gemeentelijke belastingen moeten afdragen. Dit komt door het nieuwe belastingverdrag dat deze week is afgesloten tussen Nederland en België en in 2003 van kracht wordt wanneer beide parlementen instemmen. Nu kunnen Belgische gemeenten geen lokale belastingen innen bij Nederlanders die in hun gemeente wonen, terwijl zij wel gebruik maken van de gemeentelijke voorzieningen.