Leefbaar Nederland weert leden ultrarechts

Met het weren van een drietal aspirant-leden van extreem-rechtse signatuur is de nieuwe politieke partij Leefbaar Nederland gisteren haar bestaan begonnen. Op een constituerend congres in Hilversum kozen ongeveer 250 leden van Leefbaar Nederland Jan Nagel, een van de oprichters van de partij, als voorzitter.

Een andere oprichter, de Utrechtse zanger en politicus Henk Westbroek, werd gekozen in de commissie die een partijprogramma gaat schrijven. Mede-oprichter Willem van Kooten, een zakenman, zit in het bestuur.

Leefbaar Nederland, dat zich naar eigen zeggen ten doel stelt ,,de burger een stem te geven'' en sterk ageert tegen het politieke establishment van Nederland, onthield zich op het oprichtingscongres van de formulering van meer precieze politieke doelstellingen. Wel verklaart de partij zich voorstander van een gekozen burgemeester.

Leefbaar Nederland gaat proberen om in elk van de negentien kiesdistricten van Nederland een aparte kandidatenlijst op te stellen, in plaats van de bij andere partijen gebruikelijke landelijke lijst. De kiezers mogen de samenstelling van de lijsten bepalen, via internet of andere middelen. Alleen de lijstaanvoerder zal in alle districten dezelfde zijn. Wie dat is, wordt pas volgend jaar bekend.

In zijn slotrede deed Nagel een aanval op de bestuurskundige prof. Wim Derksen, die bij herhaling heeft verklaard dat vertegenwoordigers van lokale partijen waaraan Leefbaar Nederland een deel van zijn aanhangers ontleent opvallend vaak `bruine' (bedoeld wordt fascistoïde) opvattingen koesteren. Nagel verweet Derksen in opdracht van de PvdA onder het mom van wetenschap propaganda tegen Leefbaar Nederland te bedrijven.

Het congres besloot dat Leefbaar Nederland alleen een landelijke partij wil zijn, met misschien op den duur ook provinciale afdelingen omdat een politieke partij zonder vertegenwoordiging in Provinciale Staten geen kans maakt op een vertegenwoordiging in de Eerste Kamer.

Partijvoorzitter Nagel wilde op het congres niet ingaan op eerdere berichten dat Leefbaar Nederland ten minste tien zetels in de Tweede Kamer nastreeft.