Grootheid van Soekarno straalt ook op Wahid af

President Wahid van Indonesië wil van geen wijken weten. ,,Heb ik soms minder lef dan Soekarno?''

Naarmate president Wahid meer in de verdrukking komt, meet hij zich vaker de rol aan van Soekarno, 's lands eerste president. Nadat het parlement op 30 mei besloten had hem wegens wanprestatie voor het Volkscongres te dagen, gaf Wahid aan de staatstelevisie een geëmotioneerd interview, waarin hij de familie Soekarno en zijn eigen geslacht herleidde tot dezelfde stam, die van Raden Patah, een vijftiende eeuwse notabele in de Javaanse havenstad Demak. Die geldt op zijn beurt als de stamvader van de eerste moslimvorsten op Java. ,,Soekarno stamt rechtstreeks af van Raden Patah'', zei Wahid, ,,en ik van diens jongere broer.'' Hoe dat ook zij – spelen met stambomen is een oude Javaanse gewoonte – de families waren goed bevriend. Wahids vader was minister van Godsdienst onder Soekarno.

Op 6 juni, Soekarno's honderdste geboortedag, hield Wahid een rede tijdens de viering in het Bung Karno Station van Jakarta. Hij repte van Soekarno's `grootheid en geestdrift' en noemde hem een `gids en voorbeeld voor ons allen'. Dat vice-president Megawati, de oudste dochter van de grote Bung (kameraad), goede kaarten heeft om Wahid op te volgen, als die begin augustus sneuvelt tijdens de buitengewone zitting van het Volkscongres, is even pikant als pijnlijk.

In zijn koppige verzet tegen dit onvermijdelijke politieke gericht, beriep Wahid zich gisteren uitgerekend op Soekarno. Na zijn zondagse moskeebezoek, daagde hij leger en politie – geen van beide nog langer op zijn hand – uit om hem met geweld af te zetten. ,,Zij kunnen op het paleis schieten, ik verzet geen stap, want ik ben bezig de eenheid van de staat te handhaven en zal niet aarzelen om af te rekenen met schenders van de grondwet.'' Hij vergeleek zichzelf met Soekarno die, na de mislukte couppoging van enkele officieren, door de landmacht onder generaal Soeharto op een zijspoor werd gezet en zijn laatste dagen sleet onder huisarrest. Wahid: ,,Destijds richtte Soekarno zich tot de militairen en zei: `Ga je gang, schiet maar, ik ben gekozen door het volk'. Welnu, ik zal hetzelfde doen. Heb ik soms minder lef dan Soekarno?'' Hij zei er niet bij dat Soekarno zich eerder had laten uitroepen tot president voor het leven en dat hij, Wahid, nooit door het volk gekozen is. Van de kiezers kreeg zijn partij – niet hijzelf, want hij stond niet op de lijst – maar elf procent en hij dankt zijn ambt aan hetzelfde, slechts voor tweederde verkozen Volkscongres, dat hem in augustus hoogstwaarschijnlijk afzet.

    • Dirk Vlasblom