Dierenbescherming wil geen bescherming Beatrix

De Dierenbescherming schrapt koningin Beatrix als beschermvrouwe. De organisatie vindt het beschermvrouwschap niet passen met de jaarlijkse plezierjacht op wilde zwijnen in de Veluwse kroondomeinen. De algemene ledenvergadering van de Dierenscherming nam zaterdag een motie van deze strekking aan die een half jaar geleden al was ingediend door de afdeling Ede en die was ondersteund door veertien van de 128 afdelingen. De motie werd met ongeveer tweederde van de stemmen aangenomen.

Het beschermvrouwschap is volgens de RVD een erefunctie. Deze houdt in dat ze de stukken krijgt en dat de organisatie haar naam mag vermelden. Koningin Beatrix heeft ruim tachtig beschermvrouwschappen. Veel daarvan nam zij in 1980 bij de troonsbestijging over van haar moeder, prinses Juliana. Ook het beschermvrouwschap van de Dierenbescherming was overgedragen.

De motie tegen de koningin was bedoeld om in de halfjaarlijkse ledenvergadering van december in stemming te worden gebracht. Maar het hoofdbestuur nam de motie destijds niet in behandeling, omdat de afdelingen te weinig voorbereidingstijd hadden.

De Dierenbescherming denkt nog na over hoe de motie zal worden uitgevoerd. ,,We proberen dit netjes af te handelen'', aldus de woordvoerder, die onderstreept dat er geen sprake is van royement. De koningin is geen lid van de in 1864 opgericht vereniging. Koning Willem II werd toen beschermheer van de Vereniging, die zich echter niet het predikaat 'Koninklijk' mocht aanmeten.