Broeikaseffect toch op agenda van Bush

President Bush gaat miljoenen dollar beschikbaar stellen voor onderzoek naar de oorzaken van het broeikaseffect en de ontwikkeling van technologie om het opwarmen van de aarde te bestrijden.

Bush zou dat vandaag aankondigen aan de vooravond van zijn vijfdaagse reis naar Europa.

De Amerikaanse president staat onder toenemende binnen- en buitenlandse druk om het broeikasprobleem serieuzer te nemen, nadat hij in maart het zogeheten Kyoto-protocol `dood' verklaarde. Dat internationale verdrag stelt normen aan geïndustrialiseerde landen om de uitstoot van broeikas-bevorderende gassen in 2010 terug te brengen tot of onder de niveaus van 1990.

Bush staat in Europa de nodige kritiek op milieugebied te wachten. Met het oog daarop werkten ministers en topmedewerkers de afgelopen dagen koortsachtig aan een politieke beleidslijn die nauwkeuriger geformuleerd was dan de simpele afwijzing van `Kyoto'. Het Witte Huis geeft nu wel toe dat die eerste aankondiging tactvoller had gekund, en men erkent dat het broeikaseffect bestaat nadat de National Academy of Sciences dat vorige week bevestigd heeft.

Overigens verwijt men de Europeanen met de kritiek op het Bush-standpunt ,,een spelletje te spelen, waarachter ze zich met hun eigen bezwaren verstoppen''. De stafchef van het Witte Huis, Andrew Card, zei dat gisteren op de Amerikaanse televisie. Geen enkel geïndustrialiseerd land heeft Kyoto geratificeerd, ook de Europese landen niet die Bush bekritiseren, aldus Card.

De Amerikaanse president zou vandaag naar verwachting meer in detail zijn bezwaren tegen `Kyoto' herhalen, maar tegelijkertijd aangeven dat hij het probleem serieus neemt en wil werken aan een verantwoordelijke aanpak ervan. Medewerkers van de president suggereerden gisteren dat die aanpak op wetenschappelijke en niet op emotionele basis zou worden gestoeld. Dit, volgens hen, in tegenstelling tot het Kyoto-protocol met zijn `willekeurige' reductienormen.

In een memorandum aan leden van het Congres suggereert het Witte Huis dat de adviseurs van de president zoeken naar ,,creatieve manieren om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te stabiliseren, gebruikmakend van commerciële en technologische oplossingen''. De president zou vooralsnog niet zijn ingegaan op pleidooien van de minister van Milieuzaken, Todd Whitman, en die van Buitenlandse Zaken, Powell, om in overleg met de grote industrie verplichte normen voor de reductie van schadelijke uitstoot vast te stellen. Vrijwillige reductie blijft vooralsnog het leidend beginsel.

Tom Daschle, de leider van de Democratische meerderheid in de Senaat, zei gisteren dat de Verenigde Staten het daar niet mee zullen redden.