Bemiddelde fiscalist

Giulio Tremonti wordt de eerste minister in Italië met verantwoordelijkheid voor zowel de inkomsten als de uitgaven van de schatkist. Hij heeft een reeks snelle belastingverlagingen toegezegd, maar ook beloofd dat het land zich zal houden aan de verplichtingen in het Stabiliteitspact en niet het begrotingstekort zal laten oplopen.

De 54-jarige Tremonti zat zeven jaar geleden ook in het eerste kabinet-Berlusconi. Hij was toen, op Financiën, verantwoordelijk voor de inkomsten van de staat. Hij is al jarenlang de belangrijkste adviseur van Berlusconi op fiscaal gebied. Zijn centrale gedachte is dat er in Italië te veel, te hoge en te ingewikkelde belastingen zijn.

Tremonti is hoogleraar belastingrecht in Pavia en heeft een fortuin gemaakt met een belastingadviesbureau. Hij staat dichter bij het vitale midden- en kleinbedrijf in Italië dan bij het handjevol grote bedrijven, die in zijn ogen vaak veranderingen hebben tegengehouden.

Verwacht wordt dat Tremonti op zeer korte termijn de successierechten zal afschaffen en, net als in 1994, belastingvoordelen zal invoeren voor bedrijven die hun winst gebruiken voor nieuwe investeringen. Hij heeft vóór de verkiezingen in interviews gezegd dat de ingrijpende algemene belastingverlaging die Berlusconi heeft beloofd, slechts geleidelijk kan worden doorgevoerd.

Tremonti geldt als een helder, analytisch denker, die de confrontatie zoekt en scherp uit de hoek kan komen. Politiek gezien is hij begonnen in de socialistische partij. Midden jaren negentig sloot hij zich aan bij Forza Italia, en hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het akkoord tussen Berlusconi en Bossi, de leider van de protestpartij Lega Nord, die minister van Institutionele Hervormingen en Decentralisatie wordt.

Tremonti is een liefhebber van oude auto's en antieke boeken.