`Bedrijf inde ten onrechte EU-subsidie'

In Limburg is voor het verkrijgen van Europese scholings- en werkgelegenheidssubsidies ,,een dubieuze u-bochtconstructie'' toegepast. Daardoor kregen bedrijven ten onrechte geld uit het Europees Sociaal Fonds.

Dat concludeert de fractie van de Socialistische Partij in de Limburgse Staten na inzage in de dossiers rond het faillissement van Abb Management Consulting Group BV. Abb trad namens bedrijven op als uitvoerder en aanvrager van scholingsprojecten waarvoor de Europese Commissie optrad als co-financier.

Uit de dossiers zou blijken dat Abb, met medeweten van Arbeidsvoorziening, een `u-bocht' bedacht had om ESF-gelden te claimen voor projecten. Daarmee werd de Brusselse voorwaarde omzeild dat projecten slechts Europees geld kunnen ontvangen als ze in Nederland gefinancierd worden uit publieke middelen. SP-fractievoorzitter P. van Zutphen: ,,Strikt genomen zijn dat middelen van overheden, afkomstig van belastingen en premies. Maar voor ESF-projecten worden ook de, volgens de CAO verplichte, bijdragen van bedrijven in zogenoemde Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) aangemerkt als publiek geld.''

In Limburg is daarop volgens Van Zutphen ,,een truc'' bedacht. Van Zutphen: ,,Bedrijven die helemaal geen bijdrage verschuldigd waren aan O&O-fondsen, stortten vrijwillig een bedrag. Met ESF-subsidies zijn die bedragen, die alleen voor de schijn publiek waren, verdubbeld. Aldus moesten scholingsprogramma's gefinancierd worden. In de dossiers wordt letterlijk over een u-bocht gesproken.'' Of het geld ook voor scholingsprogramma's is gebruikt, blijkt niet uit de stukken die de fractie heeft ingezien.

In 1999 kwamen in Nederland de eerste `onregelmatigheden' met ESF-subsidies aan het licht. Bij controles was onder meer gebleken dat bij Nederlandse werkgelegenheidsprojecten meer deelnemers werden opgegeven dan er waren. Daardoor ontving Arbeidsvoorziening honderden miljoenen guldens te veel. In opdracht van het kabinet onderzoekt een commissie onder leiding van oud-Rekenkamer-president H. Koning de kwestie. Ook de Tweede Kamer wil onderzoek doen.

De SP sluit niet uit dat de `u-bocht' ook elders in Nederland is toegepast. Abb had kantoren in Maastricht, Eindhoven, Nijmegen en Heerenveen. Eind vorig jaar ging Abb failliet, vlak nadat de provincie Limburg het bedrijf nog 300.000 gulden had verstrekt.