Vier Rwandezen naar gevangenis

Vincent Ntezimana, een 39-jarige hoogleraar uit Rwanda, snikte heel even in zijn zakdoek. De andere drie Rwandese Hutu's met wie hij de afgelopen acht weken in een Brusselse juryrechtbank terecht had gestaan wegens hun aandeel in de Rwandese volkerenmoord in 1994, toonden geen emotie. Ntezimana en de Benedictijnse non Julienne Mukabutera (zuster Kisito) kregen gisteravond 12 jaar gevangenisstraf; een andere non, Consolata Mukangango (zuster Gertrude), 15 jaar. Zakenman en ex-minister Alphonse Higaniro kreeg met levenslang (20 jaar) de hoogste straf.

Tegen elk van de `Vier van Butare' was eerder op de dag levenslang geëist. De Belgische jury had hen schuldig bevonden aan volkerenmoord. De twee zusters werden veroordeeld omdat zij Hutu-strijders hadden binnengelaten in hun klooster in Sovu, in het zuiden van Rwanda, waar zich op dat moment meer dan 7.000 Tutsi-vluchtelingen bevonden. Al deze vluchtelingen werden afgeslacht. Ook van de twee mannen werd bewezen geacht dat zij actief hadden meegeholpen aan het uitmoorden van Tutsi's. De vier vluchtten na de burgeroorlog, naar België. Gedurende het proces hielden zij vol dat ze onschuldig waren.

In de rechtszaal, die vol zat met mensenrechtenactivisten, nabestaanden van de slachtoffers (die het proces tegen de vier hadden aangezwengeld) en leden van de Rwandese Hutumilitie, werd verdeeld op de vonnissen gereageerd. Sommigen vonden dat alle verdachten levenslang hadden moeten krijgen. Een militielid riep uit dat het proces ,,één grote samenzwering was''. Wel hadden velen verwacht dat zuster Kisito een lichtere straf zou krijgen. Zelfs sommige advocaten van de klagende partij waren er niet geheel van overtuigd dat zij schuldig was. ,,Ze was laks, misschien'', opperde een advocaat, ,,maar een moordenaar?'' Dat enige getuigen met ongeloofwaardige verhalen kwamen, had velen tot de overtuiging gebracht dat de jury zuster Kisito wel zou sparen. Dat dat niet gebeurde, sterkte sommigen in de opvatting dat dit soort processen onmogelijk op 6.000 kilometer afstand van Rwanda gevoerd kunnen worden.