Tweedelingen

De groeiende werkgelegenheid heeft de tweedeling tussen arm en rijk niet opgeheven, concludeerde Paul de Beer van het Sociaal en Cultureel Planbureau in zijn proefschrift (www.scp.nl). De nieuwe banen kwamen vooral ten goede aan huishoudens waar al iemand werkte en die tweeverdienershuishoudens werden. Het percentage uitkeringshuishoudens bleef ongeveer gelijk en die werden armer vergeleken bij huishoudens van werkenden. Zouden de uitkeringen niet omhoog moeten?

De conclusie zou ook anders kunnen luiden: werk biedt wel degelijk een uitweg uit de armoede maar de overheid heeft te weinig gedaan om uitkeringsgerechtigden aan het werk te zetten. Lassers die alleen zwart willen werken. Zieken die niet kunnen worden geholpen omdat verpleegkundigen zelf ziekte voorwenden. Is het dan een oplossing om alleen de uitkeringen te verhogen zodat niets doen of zwart werken prettiger wordt? Alleen degenen die écht niet kunnen werken, zouden meer geld moeten krijgen. Anders ontstaat er tweedeling tussen mensen die al of geen zin in werk hebben.

    • Maarten Huygen