Stroomnet tijdelijk naar private partij

Gemeenten en provincies kunnen de exploitatie van hun stroomnetwerken gaan privatiseren door tijdelijke concessies te verlenen. Dat schrijft minister Jorritsma (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

Energiebedrijven kunnen volgens Jorritsma op deze manier het volledige beheer van het netwerk in handen krijgen, zonder dat de overheid haar juridische greep op de dienstverlening verliest. Als de netbeheer deze wettelijke taak stroom en gas te leveren verwaarloost, zal de overheid het economisch vruchtgebruik van het netwerk aan een ander bedrijf toewijzen.

Met deze constructie komt Jorritsma tegemoet aan de wens van de Kamer om de privatisering van de stroomnetwerken, die nu in handen zijn van gemeenten en provincies, aan banden te leggen. PvdA, VVD en D66 vroegen Jorritsma dit voorjaar bij motie te garanderen dat het zogenoemde blote juridische eigendom ten alle tijde in handen van de overheid zou blijven. Zij zou ook een meerderheidsbelang moeten houden in het economisch vruchtgebruik, zoals de toegang tot het net en het transport erover.

Om verstrengeling van belangen te voorkomen, moet bovendien het economische eigendom van het netwerk berusten bij een netbeheerder die los staat van commerciële energiebedrijven die de stroom produceren of leveren.

Minister Jorritsma schrijft nu aan de Tweede Kamer dat volgens haar de motie-Crone op twee manieren uitgevoerd kan worden. Behalve de variant van de concessies, houdt zij ook de mogelijkheid open dat de lagere overheden het juridisch eigendom onderbrengen in een speciale vennootschap dat een contract sluit met de commerciële netbeheerder die het economische eigendom heeft. In geval van tekort schietend beheer koopt de `juridische' vennootschap dit over. De overkoepelende organisatie van energiebedrijven, EnergieNed, dreigde eerder met schadeclaims als de volledige privatisering niet door zou gaan. Volgens EnergieNed zouden de energiebedrijven, de voormalige nutsbedrijven, dan een buitensporig groot waardeverlies lijden. De waarde van de regionale netwerken wordt op enkele tientallen miljarden guldens geschat.

EnergieNed kon gistermiddag nog niet reageren op de tussenoplossing van Jorritsma. De organisatie wil de plannen nog bestuderen.