Paars kibbelt een beetje over kunst

Paarse politici debatteerden gisteren over het cultuurbeleid. Er moet geld bij, vinden ze. Maar voor welke soorten kunst?

Eén ding is in ieder geval duidelijk: over het kunstbeleid zal paars niet struikelen. Ondanks de ergernis van VVD-leider Dijkstal over het subsidiebeleid van staatssecretaris Van der Ploeg die vooral `vernieuwende' kunst steunt en ondanks lichte onenigheid binnen de coalitie over het verhoogde kunstbudget.

De oppositiepartijen hadden erbij moeten zijn op het debat over de toekomst van het kunstbeleid, gisteren in het Amsterdamse theater Frascati. Vond tenminste D66-fractievoorzitter Thom de Graaf. Hun afwezigheid was echter een voorwaarde die PvdA-collega Ad Melkert aan zijn deelname had gesteld. Het werd daarom een onderling debat tussen de drie paarse partijen, waarbij weerwoord van de oppositie node werd gemist.

Directeur Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau, met de Boekmanstichting en NRC Handelsblad organisator van het debat, begon de middag met cijfers. Zestig procent van de bevolking laat kunst volledig links liggen, veertig procent bezoekt één keer per jaar een museum, theater of concertzaal. Nederlanders besteden gemiddeld zes uur per week aan uitgaan, waarvan vijftien minuten aan cultuur.

De kunst kan de komende decennia drie kanten uit, aldus Schnabel. Ze kan door de toenenemende concurrentie met minder veeleisende vrijetijdsbestedingen worden weggedrukt, een eigen positie behouden, of temidden van het platte vermaak juist aan gezag winnen. De overheid mag kiezen wat het meest wenselijk is.

Aan Melkert is pessimisme niet besteed. ,,Onderzoekers kijken alleen naar gevestigde cultuur, maar jongerencultuur speelt zich af buiten de bestaande instellingen, die is ongrijpbaar voor onderzoekers. De overheid moet vernieuwende cultuur ondersteunen, het Concertgebouworkest is voorspelbaar.'' De Graaf: ,,De grens tussen hoge en lage cultuur vervaagt.''

Dijkstal, op zijn beurt, ergerde zich aan `vernieuwing' als toverwoord. ,,Onder Van der Ploeg wordt conserverende kunst ondergewaardeerd. Als je roept dat je nieuw of allochtoon bent, krijg je geld.'' Een ,,twijfelachtige opmerking'' die de nieuwe samenleving miskent, vond Melkert.

Geld is de andere oorzaak van onenigheid binnen de coalitie. Een vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen motie van Melkert en De Graaf bepleit een structurele verhoging van het cultuurbudget. De PvdA wil 1 procent van de netto rijksuitgaven voor cultuur, wat neer zou komen op drie- à vierhonderd miljoen gulden meer dan de huidige 1,3 miljard gulden. Dijkstal, die ook voor een hoger cultuurbudget is, is tegen normering van uitgaven, omdat dat discussie overbodig maakt. Volgens Melkert is een vast percentage echter de enige manier om te voorkomen dat cultuur als restpost wordt overgeslagen. Ondanks deze plaagstootjes bleken de verschillen tussen de partijen niet groot. Meer geld aan cultuur vinden ze een goede zaak het gekibbel ging over het hoe en wat.

    • Mark Duursma