Ouders

In zijn column `Ouders' (W&O, 2 juni) wijst Leo Prick op het belang van een oudervereniging met als voorbeeld de Franse Peep. Ik wil erop wijzen dat er, althans wat het openbaar onderwijs betreft, een voortreffelijke oudervereniging bestaat en wel de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO), postbus 10241, 1301 AE Almere. Tel. 036 - 5331500.

    • A. Bosma-Ras Drachten