Lof der mechanica

Dank aan de heer Booij (W&O, 26 mei) voor zijn correcties op mijn column Lof der mechanica (12 mei). Ik had weliswaar bedoeld dat behoud van energie en impuls ook geldt voor de materie in de kogels, maar dat stond er niet met zoveel woorden. Echt fout was mijn verzuim om (bij de paragraaf over de symmetrie van de botsing) te vermelden dat de transmissiesnelheid in de kogels laag genoeg moet zijn. Ook een leuk en toetsbaar voorbeeld met de voetballen, waarmee mijn stelling dat mechanica beslist niet zo voor de hand ligt, wordt onderstreept. Ik zal aan de mensen van Nemo voorstellen om, naast de proef met de stalen kogels, een soortgelijke opstelling met tennisballen neer te zetten.

    • Vincent Icke