Lenen kost geld

Een mooie aanbieding voor een auto, boot, caravan, huis of wereldreis en geen geld? Geen probleem. Tal van aanbieders staan klaar u dat geld te lenen. Het is wel verstandig om eerst de volgende vragen te stellen.

1 Waarom lenen?

Als in een huishouden meer geld binnenkomt dan er weer uit gaat wordt er gespaard. Spaargeld levert in eerste instantie rendement op en kan later ingezet worden voor consumptieve besteding. Wilt u eerder consumeren dan er geld voorhanden is dan kunt u dat geld van een ander lenen. Daarmee wordt de aanschaf vele malen duurder dan wanneer u het betaalt met eigen geld. De uitlener moet immers ook beloond worden en rekent rente. Wie geld leent moet zich eerst afvragen waarom het gewenste geld er niet is. Want wie niet in staat is om vooruit te sparen moet bedenken dat het aflossen van een lening neerkomt op achteraf sparen; en als dat niet lukt staat de deurwaarder op de stoep. Het kan ook zijn dat er op afzienbare termijn middelen wel beschikbaar komen. Dan is de lening een voorfinanciering.

2 Tegen welke rente?

De uitlener laat de hoogte van de rente – mede – afhangen van de zekerheid of hij het geld ook weer terugkrijgt. Zonder onderpand moet u meer rente betalen dan wanneer u wel iets tot zekerheid aan kan bieden. Geeft u onroerend goed als onderpand en heeft de uitlener recht van hypotheek dan is zijn zekerheid zeer groot en dus de rente het laagst. Maar dan wel even kijken of de – extra – kosten (notaris) opwegen tegen een andere vorm met (wat) hogere rente

3 Rente vast of variabel?

Als de uitlener het rentepercentage in de loop van de tijd aan kan passen is de aanvangsrente lager dan wanneer de rente een bepaalde periode vast staat. Bekijk bij een variabele rente vooraf onder welke voorwaarden de uitlener die rente aan kan passen. Zonder goede afspraken kunt u geconfronteerd worden met een (forse) verhoging; soms al na een paar maanden.

4 Hoe aflossen?

Iedere maand een zelfde bedrag aflossen tijdens een vaste periode leidt tot een iedere maand dalende last. De rente wordt immers berekend over de – dalende – restschuld. Vaker komt de vorm voor waarbij er een percentage (2, 1 0,5 of 1) van de hoofdschuld wordt betaald. Een deel wordt gebruikt voor rente en een deel voor aflossing. Ook hierbij een iedere periode dalende last. Bij de annuïteit is berekend na welke periode de schuld is afgelost als u iedere maand een vast bedrag (deels rente / deels aflossing) betaalt. Bij zogenoemde `spaarkredieten' wordt er niet tussentijds afgelost maar apart – eventueel via een kapitaalverzekering – geld bijeen gesprokkeld om te zijner tijd de schuld in één keer af te lossen. Dit is alleen interessant als op het gespaarde meer rendement wordt gemaakt dan er aan rente vergoed moet worden. Om dat te bereiken stellen aanbieders vaak voor om te `sparen' in de vorm van effecten. En dat betekent een groter risico.

5 Bij overlijden

Een aantal aanbieders belooft kwijtschelding van de schuld bij overlijden van de contractant. Dat lijkt gratis, maar de premie is gewoon in de rentevergoeding verwerkt. Krijgt u een aanbieding voor een lening tegen een lage rente dan kan het zijn dat de overlijdensdekking er niet in zit. Verplicht de aanbieder u toch tot een overlijdensverzekering dan kan de lening toch duur uitvallen.

6 Renteaftrek

Met ingang van 2001 is rente op een (al dan niet hypothecaire) schuld alleen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als het geld is gebruikt voor aankoop, verbetering of verbouwing van de (eerste) eigen woning. In alle andere gevallen niet meer.

    • Rob Goedhart