Is Labour een wolf in schaapskleren?

Zijn de markten te nonchalant over de risico's van een tweede regeringstermijn voor New Labour? Er zijn mensen die denken dat New Labours bekering tot het primaat van de markt en de fiscale rechtschapenheid meer schijn dan werkelijkheid is. Nu premier Blair zijn ambitie om herkozen te worden heeft gerealiseerd, zijn ze bang dat in de partij opnieuw socialistische neigingen de kop zullen opsteken. Maar dat is onwaarschijnlijk, des te meer omdat de oude garde door de grote meerderheid op een afstand gehouden zal worden. Toch zouden Blair en minister van Financiën Gordon Brown de tweede termijn wel eens lastiger kunnen vinden dan de eerste.

Sommige potentiële problemen, zoals de gevolgen voor Engeland van een zwakkere Amerikaanse economie, hebben zij niet zelf in de hand. Andere problemen kunnen van binnenlandse makelij zijn. Neem bijvoorbeeld de plannen met de overheidsuitgaven. Die nemen de komende jaren netto waarschijnlijk met 3,3 procent toe, een percentage dat belangrijk hoger ligt dan de voorspelde economische groei. Veel van het geld zal worden besteed aan het opvullen van vacatures bij de openbare diensten. Gezien de krappe arbeidsmarkt kan dat tot een opwaartse druk op de lonen leiden. Ook het oude debat over de negatieve effecten van de overheidsuitgaven op de privésector zal er weer door opgerakeld worden.

Brown zal ook moeten leren om zich niet overal mee te willen bemoeien. De minister van Financiën betuigt zijn toewijding aan het verbeteren van de productiviteit, maar heeft het zakenleven opgezadeld met bureaucratische willekeur en ingewikkelde belastingmaatregelen. Daarbovenop werd van de bedrijven verwacht dat zij meer sociaal beleid van de overheid zouden overnemen - zoals het toepassen van de belastingvoordelen voor werkende gezinnen. Ondanks alle lofzangen op het succes van de Britse economie, zijn de arbeidskosten in Groot-Brittannië de afgelopen tien jaar veel sneller gestegen dan in andere EU-landen. Als New Labour het land het regime van de gemeenschappelijke Europese munt wil opleggen, moet het meer aandacht aandacht schenken aan de gevolgen van zijn beleid voor de Britse concurrentiekracht.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld

    • Edward Chancellor