HANDGEMEEN 2

Musici die arbeidsongeschikt zijn door een specifieke vorm van handuitval (focale dystonie) worden niet behandeld, maar komen op een gestaag groeiende wachtlijst. Die wordt langer sinds de Rotterdamse Erasmusuniversiteit op 1 april 2000 zijn handbiomechanische onderzoeker dr. J.N.A.L. Leijnse ontsloeg.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzocht inmiddels de behandeling van de musici in Rotterdam en concludeert in een voorlopig verslag dat er ``geen aanwijzingen zijn dat de zorg voor musici met focale dystonie in het AZR niet aan de minimale eisen voor verantwoorde zorg voldoet.''

Geen wonder, want vroegere doorverwijzers naar Rotterdam sturen hun patiënten daar niet meer heen. Dat stellen orthopaedisch chirurg A.B.M. Rietveld van het Medisch Centrum voor Dansers en Musici van het Haagse Westeinde ziekenhuis en de Belgische handchirurg dr. J.E. Bonte in steunbetuigingen aan Leijnse. Daarin bepleiten ze dat Leijnse zo snel mogelijk zijn gespecialiseerde werk moet kunnen hervatten.

De Vrije Universiteit wil Leijnse graag hebben. De onderzoeksschool Bewegingswetenschappen en de plastische chirurgie van die universiteit steunen de oprichting van een handbiomechanisch lab bij de VU, waar Leijnse zijn werk zou kunnen voortzetten. Niet alleen ten bate van musici, maar ook voor RSI-patiënten en andere handchirurgiepatiënten. De VU zegt echter wel faciliteiten maar geen formatieplaats beschikbaar te hebben.

Leijnse vecht zijn ontslag aan en probeert in een rechtszaak zijn aanstelling overgeheveld te krijgen van Rotterdam naar de VU. Vorige week vrijdag was de eerste zitting. Die ging alleen over de vraag of de procedures rond Leijnse's ontslag – wegens incompatibiliteit met zijn baas – goed zijn afgewikkeld. De zaak kan nog lang duren.

In een brief aan de Tweede Kamer wijst Leijnse op de impasse die nu is ontstaan en vraagt om ingrijpen. Met een ontslagen onderzoeker, een onbezette formatieplaats in Rotterdam, een universiteit met faciliteiten maar zonder formatie in Amsterdam en een groeiende wachtlijst patiënten zou iemand een oplossing moeten kunnen bedenken. Maar de kamergriffier heeft eerder laten weten het definitieve rapport van de Inspectie Gezondheidszorg over de behandeling van arbeidsongeschikte musici met handproblemen af te wachten.

    • Wim Köhler